Üyelik

DEPAD'A ÜYE OLMA

DEPAD üyesi olabilmek için Diş Hekimliği eğitim programlarında eğitim yönetiminde dekan, dekan yardımcısı, eğitim koordinatörü, eğitim komisyonu ve/veya eğitim koordinatörlüğü üyesi olarak en az 1 yıl görev yapma şartı aranır.

DEPAD üyelerinin Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programı Akreditasyon Kurulu (DEPAK) üyesi olabilmeleri için “Akreditasyon Denetçisi” eğitimi ve sertifikası alması şarttır.

 

DEPAD'IN ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda DEPAD üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması ve dernek kayıtlarına girmiş olması şarttır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

 

DEPAD'IN ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla DEPAD üyeliğinden çıkarılırlar. DEPAD üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

  1. DEPAD tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  3. DEPAD organlarınca verilen kararlara uymamak,
  4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyelik Başvuru Formu sayfamızdaki Belgeler bölümünde yer almaktadır.

 

DEPAD'IN ÜYELİKLERİ

- DERNEĞİMİZ ADEE ÜYESİDİR  https://www.adee.org/

  Association for Dental Education in Europe ADEE - Home | Facebook

- DERNEĞİMİZ CEENQA ÜYESİDİR   https://www.ceenqa.org/

  CEENQA