Değerlendirici Eğitimleri

08.04.2019

Değerlendirici Eğitimi- Prof. Dr. Nurullah Keklikoğlu (Kurucu Üye)


09.04.2019

Değerlendirici Eğitimi- Prof. Dr. Ebru Olgun (Yönetim Kurulu Üyesi)


09.11.2019

Yönetsel Faaliyetler Eğitimi-  Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler (Mühendislik Eğitim Programları ve Akreditasyonu Derneği Üyesi)


28.08.2020

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanması ve Değerlendirilmesi- Prof. Dr. Gonca Keleş (Eğitim Komisyonu Üyesi)


08.09.2020 

Mezuniyet Öncesi Diş Hekimi Eğitimi Standartları, 1.Bölüm- Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan (Eğitim Komisyonu Üyesi)


12.09.2020

Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı- Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler (Mühendislik Eğitim Programları ve Akreditasyonu Derneği Üyesi)


22.09.2020

Mezuniyet Öncesi Diş Hekimi Eğitimi Standartları, 2.Bölüm- Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan (Eğitim Komisyonu Üyesi)


06.10.2020

Davranışsal Boyut ve Zaman Yönetimi- Prof. Dr. M. Cem Doğan (Eğitim Komisyonu Başkanı)


26.12.2020

Değerlendirme Takımları Eğitimi, (Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Tekrarı)- Prof. Dr. Tülin Taner (UDEPAK Başkanı)


08.03.2021 - 09.03.2021

Workshop on Program Accreditation/ Association for Accreditation of Dental Education (AADE)- The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences an Mathematics (ASIIN)


09.06.2021

Değerlendirici Eğitimi- Derinlik Eğitimi (Akreditasyon tanımı, kurum ziyareti ve amaçları, çalışma tarzları, ideal takım, davranış ve iletişim)- Prof. Dr. Gökhan Alpaslan (UDEPAK Üyesi)

 

25.09.2021

Değerlendirici Eğitimi

Akreditasyon, YÖKAK, DEPAD ve Mevzuat- Prof. Dr. Ali Gürkan  (Eğitim Komisyonu Üyesi)

Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Standartları- Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan (Eğitim Komisyonu Üyesi)

Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama- Prof. Dr. Gonca Keleş (Eğitim Komisyonu Üyesi)

 

22.10.2021

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi

Diş Hekimliği Eğitiminde Akreditasyon ve Öğrencileri ile ilgili Kalite Güvencesi Süreçleri- Prof. Dr. Cansu Alparslan- (DEPAD-YK Başkanı,  Prof. Dr. Özen Onur- (UDEPAK Başkanı)