Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurullah Keklikoğlu İstanbul Üniversitesi
Denetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Doruk Koçyiğit Kırıkkale Üniversitesi
Denetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Gör. Şirin Nevzatoğlu Beykent Üniversitesi