Çalıştay

23.05.2022  Diş Hekimliği Eğitiminde 'Öğrenci Merkezlilik' Çalıştayı

"Açılış, Tanışma ve Çalıştayın Amaçları" - Ezgi Yeşiltan / - Ömer Faruk Sönmez

"DEPAD'ın kuruluşu, yapısı ve çalışmaları" - Prof.Dr. Cansu Alpaslan

"Yükseköğretim Öğrencilerinin Kalite Güvencesi" - Ömer Faruk Sönmez / - Samet Ali Yurdakul

"Öğrenci Merkezlilik nedir, ne değildir? DEPAD Standartlarında Öğrenci Merkezlilik Mekanizmaları"

- Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Akturan / Prof.Dr. Tamer Tüzüner

"Akredite Bir Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci olmak" - Sıla Uluturhan

"Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ve öğrencilerin farkındalığı"

- Ezgi Yeşiltan / - Prof.Dr. Nimet Ünlü