Kuruluş ve Tescil

KURULUŞ:

Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği kısaca DEPAD, Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi’nin (DDK) 2017 Mayıs ayında yapılan 15. Olağan Toplantısında oy çokluğu ile kabul edilerek oluşturulan Akreditasyon Alt Kurulu üyeleri ile çalışmalarına başlamıştır. Akreditasyon Alt Kurulu üyeleri tarafından, düzenli aralıklarla toplantılar yapılarak kurulum için gerekli alt yapı ve tüzük taslağı oluşturulmuştur. 23.05.2018 tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyu takiben 34-243-197 Kütük Numarası ile faaliyetlerine başlamıştır.

KURUCU ÜYELER:

1. Firdevs ŞENEL
2. Cansu ALPASLAN
3. Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK
4. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN
5. Jale TANALP
6. Doğan DOLANMAZ
7. Şule BAYRAK
8. H. Ebru OLGUN
9. İsmail Doruk KOÇYİĞİT
10. Nurullah KEKLİKOĞLU
11. Sabire İŞLER
12. Hüseyin Emir YÜZBAŞIOĞLU
13. Şirin NEVZATOĞLU
14. Dilek Özge YILMAZ

DEPAD, Dernekler Yönetmeliği’nin ‘İlk Genel Kurul Toplantısı’ başlıklı 12.hükmü gereğince 14.07.2018 tarihinde ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir.

Genel Kurulda, Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilmiş ve hazırlanan tüzük için genel kurul onayı alınmıştır.

TESCİL:

DEPAD, 11.03.2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2 yıl süresince tescil edilmiştir.