Başvuru Bilgileri

Başvuru Alımları:

2022 yılı için başvurular 1 Ocak- 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Yönetmelikte Bulunan Başvuru Maddeleri:

1. Başvurular her yılın 1 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında DEPAD Sekreterliği’ne yapılır.

2. Başvuru yapan kurum, eğitiminin tümünü kendi yerleşkesinde tamamlamış, en az bir dönem mezun vermiş ve halen eğitim vermeye devam ediyor olmalıdır.

3. Akreditasyon başvurusu DEPAD’ın internet sitesinde yer alan “Başvuru Formu”nun doldurulması, ilgili fakülte dekanı tarafından imzalanması ve DEPAD sekreterliğine ulaştırılması ile yapılır. Elektronik olarak doldurulmuş form ile başvuru kabul edilir, ancak başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ıslak imzalı asıl başvuru belgesinin DEPAD sekreterliğine ulaştırılması gereklidir. Asıl başvuru belgesi ulaşmadığı takdirde başvuru işleme konulmaz. Akreditasyon başvuru bedelinin ödendiğine dair banka dekontu elektronik olarak sisteme yüklenir.

4. Birden çok eğitim programı uygulayan (örneğin farklı dillerde) fakülteler her program için ayrı başvuru yaparlar.

5. Başvurular, son başvuru kabul tarihinden sonra yapılan ilk UDEPAK toplantısında değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Başvurusu Yönetim Kurulunca kabul edilen kurumlara süreçle ilgili takvim ve belgeler iletilir. Başvurusu reddedilen kurumlara gerekçeli karar bildirilir.

6. Başvurusu kabul edilen kurumlar, kabul yazısı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ilgili yıl için belirlenen başvuru ücretinin yarısını DEPAD hesabına yatırırlar. Başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan kurumlar başvurudan vazgeçmiş kabul edilir. Ücretin ikinci yarısı kuruma ziyarete uygunluk kararının iletildiği yazı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde DEPAD hesabına yatırılır.

7. Akreditasyon başvurusu DEPAD-Yönetim Kurulu (YK) tarafından kabul edilmiş, akreditasyon amaçlı değerlendirme süreci devam eden kurumlara “akreditasyon adayı” statüsü verilir. Adaylık statüsü başvuru tarihinden itibaren, DEPAD-YK tarafından kabul edilmiş 1 yıllık dondurma süreci hariç en fazla üç yıldır. Bu süre içinde tam ya da koşullu akredite olamayan programların, güncel standartlar çerçevesinde yeniden başvurusu gereklidir.

 

Başvuru Formunun Yollanması:

- Akreditasyon Başvuru Formu için tıklayınız

- Başvuru formunu doldurduktan ve imzaladıktan sonra tarayıcıda tarayarak, fakültenin kurumsal e-postasından (dekanın veya kurum yetkilisinin kendisine ait kurumsal e-posta adresi kullanılmamalıdır) [email protected] ve [email protected]  e-posta adresinlerine gönderiniz. 

- Sonrasında ise bu belgeyi ıslak imzalı olarak aşağıda belirtilen posta adresine gönderiniz.

- Akreditasyon için yapılacak olan tüm yazışmaların e-postasının aynı kurumsal e-posta adresinden yapılması gereklidir.  

- Dekan veya kurum yetkilisinin kendisine ait kurumsal e-posta adresi kullanılmaması gereklidir.

 

Islak İmzalı Başvuru Formunun Gönderileceği Posta Adresi:

Alıcı: Belgin Özgün (DEPAD Sekreterlik)

Adres: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Parlamenterler Sitesi E Blok No:11 Daire:4 Beykent

Beylikdüzü, İstanbul

Telefon: 0 555 15 DEPAD (0 555 15 33723)

 

2022 Yılı için DEPAD Akreditasyon Başvuru Bedeli:

DEPAD mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitim programlarının akreditasyon değerlendirmesi için başvuru bedeli 2022 yılı için KDV dahil 40000 TL'dir.

Bu ücretin yarısı (KDV dahil 20000 TL) başvuru esnasında, diğer yarısı (KDV dahil 20000 TL) ise kuruma ziyarete uygunluk kararının iletildiği yazı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde DEPAD hesabına yatırılır.

Fakülteler akreditasyon bedelinin tamamını tek seferde yatırabilir.

 

Hesap Bilgileri:

Banka: Vakıfbank Cennet Mahallesi Şubesi

Alıcı Adı: Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Hesap No: 00158007309824371

IBAN: TR230001500158007309824371

(Not kısmında başvuran kurum ismi belirtilmelidir. Eğer iki seferde yatırılacaksa kurum ismi yanında 1.taksit şeklinde belirtilmelidir.)

 

Değerlendiricilerin Masrafları:

Kurum ziyaretlerinin tamamında, ziyaret ekibindeki değerlendiricilerin ulaşım, transfer, yemek ve konaklama masrafları başvuruda bulunan kurum tarafından karşılanır.