Başvuru Bedelleri

Başvuru alımı 3 Şubat 2020 de başladığı için 15 Şubat olan son başvuru tarihi 15 Mart olarak güncellenmiştir. Bu durum bu seneye özeldir. 2021 yılında başvurular yönetmenliğimizde belirtildiği üzere 1 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında alınacaktır.

Akreditasyon Başvurusu

1. Başvurular her yılın 1 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında DEPAD Sekreterliği’ne yapılır.

2. Başvuru yapan kurum, eğitiminin tümünü kendi yerleşkesinde tamamlamış, en az bir dönem mezun vermiş ve halen eğitim vermeye devam ediyor olmalıdır.

3. Akreditasyon başvurusu DEPAD’ın internet sitesinde ilan edilen “başvuru formu” nun doldurulması, ilgili fakülte dekanı tarafından imzalanması ve DEPAD sekreterliğine ulaştırılması ile yapılır. Elektronik olarak doldurulmuş form ile başvuru kabul edilir, ancak başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ıslak imzalı asıl başvuru belgesinin DEPAD sekreterliğine* ulaştırılması gereklidir. Asıl başvuru belgesi ulaşmadığı takdirde başvuru işleme konulmaz. Akreditasyon başvuru bedelinin** ödendiğine dair banka dekontu*** elektronik olarak sisteme yüklenir.

4. Birden çok eğitim programı uygulayan (örneğin farklı dillerde) fakülteler her program için ayrı başvuru yaparlar.

5. Başvurular, son başvuru kabul tarihinden sonra yapılan ilk UDEPAK toplantısında değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Başvurusu Yönetim Kurulunca kabul edilen kurumlara süreçle ilgili takvim ve belgeler iletilir. Başvurusu reddedilen kurumlara gerekçeli karar bildirilir.

6. Başvurusu kabul edilen kurumlar, kabul yazısı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ilgili yıl için belirlenen başvuru ücretinin yarısını DEPAD hesabına yatırırlar. Başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan kurumlar başvurudan vazgeçmiş kabul edilir. Ücretin ikinci yarısı kuruma ziyarete uygunluk kararının iletildiği yazı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde DEPAD hesabına yatırılır.

7. Akreditasyon başvurusu DEPAD-Yönetim Kurulu (YK) tarafından kabul edilmiş, akreditasyon amaçlı değerlendirme süreci devam eden kurumlara “akreditasyon adayı” statüsü verilir. Adaylık statüsü başvuru tarihinden itibaren, DEPAD-YK tarafından kabul edilmiş 1 yıllık dondurma süreci hariç en fazla üç yıldır. Bu süre içinde tam ya da koşullu akredite olamayan programların, güncel standartlar çerçevesinde yeniden başvurusu gereklidir.

Akreditasyon başvurusu DEPAD internet sitesinden yapılır. Başvuru sonrası siteden alınan çıktı ilgili fakülte dekanı tarafından imzalanıp siteye yüklenir.

Başvuru için giriş bilgileri fakültelerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Başvuru için tıklayınız.

Eğer e-postanızda bilgilendirme gelmediyse [email protected] adresine üniversite, dekan ismi ve e-postanızı gönderiniz. En kısa zamanda bilgilendirme yapılacaktır.

* Islak imzalı başvuru belgesinin gönderileceği posta adresi:

Prof. Dr. Firdevs ŞENEL

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Avalon Yerleşkesi F-414 Büyükçekmece/İST

** DEPAD 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Akreditasyon Bedelleri

DEPAD mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitim programlarının akreditasyon değerlendirmesi için başvuru bedeli 30 000 TL + %18 KDV= 35 400'dir. Bu ücretin yarısı (15 000 TL+%18 KDV=17 700TL ) başvuru esnasında diğer yarısı ise akreditasyon süreci tamamlandığında alınır. İsteyen fakülteler akreditasyon bedelinin tamamını tek seferde yatırabilir.

*** Banka: Vakıf Bank Cennet Mahallesi Şubesi

Alıcı Adı: Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Hesap No: 00158007309824371

IBAN: TR230001500158007309824371

Kurum ziyaretlerinin tamamında ziyaret ekibindeki değerlendiricilerin tüm masrafları (ulaşım, yemek ve konaklama) akredite edilecek kurum tarafından karşılanır.