Denetleme Kurulu

Denetlenme Kurulu Üyeleri

Denetleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nurullah Keklikoğlu

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Doruk Koçyiğit

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör. Şirin Nevzatoğlu

Beykent Üniversitesi