3.Olağan Genel Kurul Yapıldı

Değerli DEPAD Derneği Üyelerimiz,

Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) 3.Olağan Genel Kurulumuz 13 Ekim 2023 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Abdülhamid Han Oditoryumunda düzenlenmiştir.

Genel Kurul'da yapılanlar;

1- Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan Heyetinin seçilmesi

4- Başkanın açılış konuşması

5- Faaliyet raporunun okunması

6- Gelir- Gider durumu ve denetim raporlarının okunması

7- Yönetim Kurulunun İbrası

8- Dernek organlarının seçilmesi

9- Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi

10- Kapanış