"Diş Hekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı"

DEPAD Başkanı Prof.Dr.Cansu Alpaslan, UDEPAK Başkanı Prof.Dr. Özen Doğan Onur ve DEPAD Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Didem Özenen Türk Dişhekimliği Birliği tarafından düzenlenen "Diş Hekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı"nda Derneğimiz adına Dişhekimliği Eğitimi ile ilgili görüşlerini paylaşarak katkı sağlamışlardır.