2. Olağan Genel Kurul Çağrısı

 

Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)

2. Olağan Genel Kurul Çağrısı

09.06.2021

 

 

Değerli Akademisyenler

 

Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) Yönetim kurulumuzun almış olduğu 31.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı karara istinaden aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00-13:00 arasında olağan genel kurul toplantımız yapılacaktır.  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 11:00-13:00  çoğunluk aranmadan tekrar yapılacaktır.

 

Tarih

 

Yer

 

24 Haziran 2021 (Çoğunlukla)

01 Temmuz 2021 (Çoğunluk aranmadan)

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Abdülhamid Han Oditoryumu

Erich Frank Konferans Salonu

İSTANBUL

 

Genel Kurul üyelerine ilanen duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündemi ektedir.

Ek-1-- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündemi

Diş Hekimliği Eğitim Programları

Akreditasyon Derneği (DEPAD) Yönetim Kurulu

Ek-1  

  • 1-Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
  • 2-Başkanın açılış konuşması
  • 3-Faaliyet raporunun okunması
  • 4-Divan heyetinin seçilmesi
  • 5-Gelir-Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
  • 6-Yönetim Kurulunun İbrası
  • 7-Dernek organlarının seçilmesi
  • 8-Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
  • 9-Kapanış