Değerlendirici Çağrısı

Diş Hekimliği eğitim programının DEPAD değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek değerlendiriciler aranmaktadır. 

Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Raporunun (ÖDR) incelenmesi, Kurum Ziyareti ve Akreditasyon Kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Diş Hekimliği eğitiminde bilimsel ve mesleki kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. DEPAD akreditasyon değerlendirmelerinde, diş hekimliği eğitimindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ulusal ve uluslararası rekabetin artması ile her geçen gün artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için gönüllülerin katkılarına ihtiyaç duymaktadır. Akademisyen adaylar için Diş Hekimliği eğitim programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları; diş hekimliği eğitimi ve kalite süreçleri alanlarının en az birinde deneyim sahibi olmaları arzulanmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde; DEPAD olarak akreditasyon ve kalite süreçlerini hızlandırmak ve akreditasyon başvuru taleplerini karşılamak üzere görev alacak, değerlendirici adaylarına yönelik planlanan sürekli eğitimler için başvurular beklenmektedir. Eğitim programı ile ilgili detaylı bilgiler, web sayfası ve üye mail ağından sizlerle paylaşılacaktır. Başvurularınızı; YÖK formatlı özgeçmişiniz ve Belgeler sayfasında bulunan DEPAD Değerlendirici Aday Anketini doldurarak ile birlikte [email protected] e-posta adresine yollamanızı rica ederiz.