DEPAD Genel Kurul Çağrısı

Değerli Üyelerimiz,

 

Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) Yönetim kurulumuzun almış olduğu 31.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı karara istinaden aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00-13:00 arasında olağan genel kurul toplantımız yapılacaktır.  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 11:00-13:00  çoğunluk aranmadan tekrar yapılacaktır.

                                              Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) Yönetim Kurulu

TARİH

YER

24 Haziran 2021 (Çoğunlukla)

01 Temmuz 2021 (Çoğunluk aranmadan)

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Abdülhamid Han Oditoryumu

Erich Frank Konferans Salonu

İSTANBUL

 

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündemi:

 1-    Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2-    Başkanın açılış konuşması

3-    Faaliyet raporunun okunması

4-    Divan heyetinin seçilmesi

5-    Gelir-Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması

6-    Yönetim Kurulunun İbrası

7-    Dernek organlarının seçilmesi

8-    Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi

9-    Kapanış